בשיתוף עם:

ניהול והפקה:

בנשיאות הרב יצחק דוד גרוסמן שליט"א

בשיתוף עם:

ניהול והפקה:

ניהול והפקה:

בנשיאות הרב יצחק דוד גרוסמן שליט"א

כ' בכסלו תשע"ט | 28.11.18

מרכז הכנסים של מלון קראון פלזה ירושלים

ניהול והפקה:

מטרת הכנס

 √ להציב את הנושא על סדר היום הציבורי.
 √ לחשוף את מקבלי החלטות לנעשה בשטח, לתופעה, ולצורך בשינוי תפיסה.
 √ לייצר חיבורים בין ארגונים, מוסדות, אנשי מקצוע וגופי ממשל.
 √ להוביל תהליך משמעותי להגדלת התקציבים והמשאבים.
 √ לבנות מערך מקצועי רב תחומי ומקיף להתמודדויות עם התופעה.
 √ למקצע את עולם הטיפול בבני הנוער.
  לייצר דיאלוג וחשיבה משותפת של כל העוסקים במלאכת הקודש.
 √ להיות ניצוץ וחלוץ בפריצת דרך של תהליך משמעותי טוב יותר. איתור גורמי סיכון, התערבות ומניעת נשירה וטיפול לנוער בסיכון ונוער נושר.

הנושאים המרכזיים של הכנס

איתור והכוון למסגרות מיטביות בהתאם לצורכי נוער בסיכון
פיתוח תפיסה מקצועית פסיכו-חינוכית לגורמי סיכון והטיפול בהם
הגברת המודעות במערכות הנורמטיביות
זיהוי גורמי סיכון ומניעה
נוער בסיכון ובני משפחותיהם, השפעות וגורמי כוח
הכשרה והכוון תעסוקתי לנוער בסיכון
הקהילה החרדית, הנוער המתמודד ומה שבניהם
חזרה הביתה: קבלה של בוגרי מערכות סיכון ונשירה
כלים להתמודדות עם אתגרי החיים למתבגרים בסיכון: תעסוקה, הקמת משפחה ושילוב בחברה

חזון ומטרות

"לאפשר לנוער בסיכון לקבל את מיטב ההזדמנויות, הסיכויים והכלים, כדי לצמוח לעתיד טוב יותר"
נוער מנותק ונוער בסיכון אינם עוד מקרים בודדים. הנתונים מלמדים כי כל שנתיים כמות הנושרים מכפילה את עצמה.
אין נוער בסיכון יש נוער בסיכוי!
מגוונים הם בני הנוער בסיכוי, מאלו הפוגשים את הרחוב ועד לאלו שהולכים ללמוד במסגרות טכנולוגיות, נערים ונערות החווים קשיים, חסמים רוחניים, דחייה, פיתויים רבים, פחד, בלבול וחוסר ודאות באשר לעתידם ולביטחונם האישי החברתי והכלכלי.
מצד אחד קיים הסיכון מצד שני קיים הסיכוי – חזרה הביתה, השתלבות בחברה וחזרה לחיים תקינים. ההבדל, במקרים רבים נובע מאיכות תוכנית ההתערבות, ממודעות אנשי המקצוע והמחנכים לכלים ולאפשרויות הצמיחה, וכן מתנאי רקע סביבתיים.
זוהי האחריות שלנו!
פיתוח תכניות יחודיות ומסלולי התערבות לשילוב בני הנוער בחברה בקהילה ובתעסוקה, לפתוח להם את הדלת בחזרה הביתה, לחזק בהם שוב את הזיקה לאמונה

היום שאחרי

הכנס הוא ניצוץ לתהליך משמעותי.
ביום שאחרי, צוות ההיגוי וכוחות השותפים לכנס ימשיכו את הפעילות על בסיס חזון ומטרות ברורות :

חזון של "היום שאחרי"

הקמת פורום מקצועי רב תחומי שיעסוק במיפוי וניתוח ממדי תופעת הנוער הנושר / המנותק ובהעלאת המודעות בקרב מקבלי ההחלטות ושאר הגורמים הרלוונטיים – רבנים, גורמי חינוך, אנשי מקצוע, חברות וארגונים.
הפורום יאגם שותפויות ומשאבים שימנפו ויעצימו יוזמות ייחודיות ומסלולי התערבות חינוכיות למניעת התופעה החל מהגיל הרך, לצד פתרונות ייחודיים לנוער הנושר לשילובם המיטבי בלימודים, בהכשרות מקצועיות בתעסוקה משמעותית ופיתוח קריירה שיבטיחו את חוסנם, עצמאותם ועתידם הקהילתי, חברתי וכלכלי.

הורים רבים מתמודדים עם דילמות ואתגרים חינוכיים במהלך חיי היום יום. הקשיים מתעצמים נוכח השפעות החברה, הטכנולוגיה, תרבות השפע ומשבר הסמכות. במצבים אלו הורים רבים מתקשים בגיבוש דרך חינוכית סמכותית ומעצבת אך גם אוהבת, מכילה ומאפשרת. מיצוב ההורים במרכז ההתמודדות מעמיק, מעצים ומשפר את יכולותיהם בקבלת ידע וכלים מעשיים תוך כדי הבנת הצרכים הפסיכולוגיים, הרגשיים והחברתיים גם יחד.  

פעילות להמשך

שולחנות עגולים עיצוב מדיניות :

ארבע פעמים בשנה בהשתתפות נציגי הארגונים והמוסדות, נציגי גופי טיפול, נציגי ממשל ורשויות מקומיות.
גב' אלין אלול סמנכ"לית, ראש מנהל סיוע לבתי משפט ותקון, משרד הרווחה תרכז את הנושא.

חיבור בין אנשי מקצוע לארגונים ומוסדות – הקמת מרכז הכוון

הקמת "אלפון" של אנשי מקצוע ואינטגרציה מול מעסיקים בתחום לתת אפשרות להעלות את הרמה המקצועית של הטיפול תוך כדי התמקצעות של נותני הטיפול.
ריכוז כל המידע והכוונה : מניעת נשירה, נוער בסיכון, מסגרות לימודים (ישיבתי ולא ישיבתי), אנשי מקצוע, התערבות ומניעת נשירה וטיפול לנוער בסיכון ונוער נושר.
ארגון ענף ברשות הרב שלמה ריין ירכז את המהלך.

איגום שותפויות ומשאבים

איך לגרום להגדלת התקציב, איך לנצל את הקיים, איך לייצר חלוקה מקצועית של התקציב.
ירכז את הנושא מר חיים ליפא מייסד ומנכ"ל אסטרטגיה אירגונית בע"מ.

הסברה ופעילות חשיפה מול המוסדות הנורמטיבים

פעולה לתוך המסגרות הנורמטיביות: התערבות מניעתית במסגרות היסודיות והכוון הולם למגוון אפשריות הקיימות.
ריכוז הנושא יהיה באחריות מנכ"ל שלבים אילן קוסמן.

ההורים במרכז – מיצוב ההורים כעוגן המרכזי לצמצום תופעת הנוער הנושר הן בחלק המניעתי והן בחלק התגובתי. 

התכנית המוצעת:

א. קיום סדנאות למשך 10 מפגשים לקבוצה של עד 20 הורים בחלק המניעתי, במתן כלים לצמצום תופעת הנוער הנושר.

ב. טיפול פרטני להורים ולילדים כאחד לנערים בקצה הרצף.

ג. שילוב ההורים בתכנית טיפול של המוסד/ישיבה כנדבך מרכזי.

אחראי פרויקט: הרב אשר מלמד, מנכ"ל אגודת היועצים והמטפלים במשפחה בישראל

ימי עיון ממוקדים

מפגשים מקצועיים לאורך השנה סביב נושאים בוערים, מפגשים אזורים ממוקדים.

גלריית תמונות

הרצאות

סגירת תפריט