הכנס השנתי לאנשי חינוך וטיפול 

לקידום מודעות וידע מקצועי
בתחום הפרעת קשב

חזון:

הגברת ידע ומודעות לטיפול מותאם לציבור התורני"

הפרעת קשב הינה תופעה ביולוגית המושפעת מתרבות. הטיפול בהפרעה רלוונטי
להשתלבות בחברה החרדית, הן בשמירת מצוות, עמידה בכללי ההתנהגות, למידה
ותפקודי חיים שונים. אנחנו מבקשים להגביר מודעות, ליצור חיבורים ולהנגיש טיפול
המותאם לצרכים הייחודיים של הציבור התורני – תחום שיש בו חסר בידע ומיומנויות.

מטרות:

להגביר מודעות לגורמי הסיכון וגורמי החוסן בהפרעת קשב

ליצור ערנות לצרכים ייחודיים של בנים ובנות הקהילה התורנית עם הפרעת קשב

ליצור חיבורים מקצועיים ואנושיים בין בעלי המקצוע מהתחומים השונים

לעדכן ולהתעדכן בידע בתחום בדגש על צרכי הקהילה החרדית

לפתח מיומנות התערבות תואמות תרבות

להשפיע על תודעת הציבור ולהפחית סטיגמה שלילית 

להשפיע על מקבלי החלטות ומובילי דעת קהל אודות הצורך במתן מענה

קהל יעד:

פסיכולוגים, צוותים חינוכיים, הורים, מנהלי מוסדות, עובדים סוציאלים, משרדי ממשלה ורשויות מקומיות, נציגות של קרנות וארגונים בתחום הטיפולי-חינוכי, אנשי רפואה ופרא-רפואה

"להקשיב לקשב, פרויקט מבית טוב.

להקשיב לקשב, מיזם של "נוער בסיכוי" בנשיאות הרב יצחק גרוסמן ובניהול המקצועי
של ועדת ההיגוי ברשות הרב גבריאל כהן.
נוער בסיכוי מעניק מסגרת ארגונית ומקצועית רב-תחומית לכל העוסקים בנוער בסיכוי
במגזר החרדי.
נוער בסיכוי פועל לקידום הטיפול המקצועי, ההסברה וקביעת אמות מידה מקצועיות
וזאת באמצעות ריכוז כנסים ימי עיון והשתלמויות לאנשי המקצוע, בשיתוף ובתאום עם
כלל הארגונים ומנהלי המוסדות שבתחום.
נוער בסיכוי פועל במטרה לתכלל את כל תחום נוער בסיכוי ולהוות גשר מול משרדי
ממשלה, גופים סטטוטוריים, רגולטוריים ומוסדות בתאום ובהכוונת גדולי ישראל.
נוער בסיכוי מקדם פתיחת מכרז הכוון, שולחנות עגולים לעיצוב מדיניות, פעולות למניעת
נשירה, איגום משאבים ושותפויות וקידום פרויקטים חדשים.

ההרשמה לכנס בקרוב

* יתכנו שינויים בתוכן ובלו"ז

ועדת ההיגוי ודוברים:

הרב יצחק גרוסמן, נשיא מועצת נוער בסיכוי
הרב גבי כהן יו"ר מועצת נוער בסיכוי
חיים דיין  מכון הקשב עו"ס קליני ודוקטורנט
הרב משה וייס ריו"ר אינטרנט רימון ומייסד ישיבה להפרעות קשב
ד"ר גיל מאור, חוקר ומטפל בחברה הישראלית להפרעות קשב
אוריאל בלמס, יועץ חינוכי , מנחה הורים ומדריך להפרעות קשב
דן טיומקין, מחבר ספר 'בוסר המלאכים'
יחיאל רוטרמן, מרצה ומנחה למתבגרים מתקשים עם הפרעת קשב
שרי פינץ, מפקחת יעוץ חינוכי, משרד החינוך -מחוז חרדי
ערן סנדל, סמנכ"ל חברת נוירטק moxo
הרב חיים דיין מנהל ת"ת 'נתיבות שלמה', הר נוף
הרב יהודה דליקוביץ, מפקח על יסודי, מחוז החרדי משרד החינוך
בניהו טבילה, פסיכולוג קליני מנכ"ל מרכז תלם
גב' דני זורנו, מנהלת אגף הפרעות קשב ולקויות למידה, משרד החינוך

אנדרס גוניצזקי, פסיכולוג קליני מנכ"ל מרכז תלם
ד"ר עינת יערי, אחראית תחום הפרעות קשב "מכבי שירותי בריאות"
רבקה טוקר, מאבחנת דידקטית
מנחם אינברג, פסיכולוג
ד"ר שמחה צסנר, פסיכולוג הקים ישיבה להפרעות קשב
חן אהרון, סמנכ"ל פיתוח מכון פוירשטיין
אילת ווגברייט, מאמנת ומנחת הורים ל adhd
אשר שוקר, ראש אגף רווחה, חינוך מבוגרים/ איש חינוך
אלי אמסלם,מייסד ומנכ"ל כיוון נוער
יוסי רואש, עוזר של הרב יצחק דוד גרוסמן
גב' מרים סומך, אחראית לקויות למידה מחוז החרדי, משרד החינוך
גב' שרה שפריר, פסיכולוגית מיחוזית מחוז החרדי, משרד החינוך
ד"ר הדר ירדני,מנהלת המחלקה להתפתות הילד ושיקומו משרד הבריאות

Save the date

הכנס יתקיים בתאריך

09.07.2019
ו' תמוז תשע"ט

מרכז הכנסים מלון רמדה ירושלים

ליצירת קשר:

להצטרפות ושיתופי פעולה של גופים נוספים ניתן ליצור קשר עם דב שטראוך 052-453-313-2