יוזמה:

העלאת המודעות בחברה החרדית להתמודדות בפגיעות במשפחה ומחוצה לה ובגיבוש מגוון תכניות פעולה בהיבטים תורניים, טיפוליים, מערכתיים,הרתעתיים ומניעתיים.

הנחלת ידע מקצועי אודות מהות התופעה ותוצריה, ברמה הפרטנית /משפחתית /כלל-חברתית.

חשיבות השת"פ בין 'מובילי דעה' ובעלי סמכות תורנית בחברה החרדית לבין גורמי הממשל השונים

מתן דגש למורכבות ההתמודדות עם התופעה משום משמעויותיה ההלכתיות והחברתיות – הייחודיות לחברההחרדית.

גיבוש דרכי תגובה התואמות לייחודיות ומורכבות החברה החרדית, לצד יישום ראוי של נורמות משפטיות וצמצום
חיכוך לעומתי עם גורמי אכיפת החוק.

עיצוב והגדרת תהליכי טיפול ארוכי טווח ומרובי משתתפים בתופעה.

הקמת צוות בינמשרדי ונציגי הרבנים להגדרת תוכנית עבודה לאומית, בתחומי האכיפה והמניעה.

הכנס מיועד גברים ונשים

  • רבנים ומנהיגי קהילות
  • עובדים סוציאלים
  • פסיכולוגים
  • יועצים, ושאר סגל הוראה
  • נציגות של קרנות וארגונים בתחום של מוגנות ופגיעות
  • משרדי ממשלה ורשויות מקומיות

* יתכנו שינויים בתוכן ובלו"ז

המלצות וכתבות עלינו

סגירת תפריט