יוזמה:

העלאת המודעות בחברה החרדית להתמודדות בפגיעות במשפחה ומחוצה לה ובגיבוש מגוון תכניות פעולה בהיבטים תורניים, טיפוליים, מערכתיים,הרתעתיים ומניעתיים.

הנחלת ידע מקצועי אודות מהות התופעה ותוצריה, ברמה הפרטנית /משפחתית /כלל-חברתית.

חשיבות השת"פ בין 'מובילי דעה' ובעלי סמכות תורנית בחברה החרדית לבין גורמי הממשל השונים

מתן דגש למורכבות ההתמודדות עם התופעה משום משמעויותיה ההלכתיות והחברתיות – הייחודיות לחברההחרדית.

גיבוש דרכי תגובה התואמות לייחודיות ומורכבות החברה החרדית, לצד יישום ראוי של נורמות משפטיות וצמצום
חיכוך לעומתי עם גורמי אכיפת החוק.

עיצוב והגדרת תהליכי טיפול ארוכי טווח ומרובי משתתפים בתופעה.

הקמת צוות בינמשרדי ונציגי הרבנים להגדרת תוכנית עבודה לאומית, בתחומי האכיפה והמניעה.

הכנס מיועד גברים ונשים בהפרדה מלאה

  • רבנים ומנהיגי קהילות
  • עובדים סוציאלים
  • פסיכולוגים
  • יועצים, ושאר סגל הוראה
  • נציגות של קרנות וארגונים בתחום של מוגנות ופגיעות
  • משרדי ממשלה ורשויות מקומיות

ההרשמה לכנס בעיצומה

08:30  התכנסות, רישום וכיבוד קל

מושב ראשון – אולם א

09:15  דברי ברכה

פגיעות ומוגנות – מה אומרים גדולי הדור
התמודדות החברה החרדית עם תופעת הפגיעות במשפחה ומחוצה לה

10:10-11:00 מושב שני

אולם א' : סימני זיהוי ואיתור של נפגעים, החיבור בין הגוף לנפש
אולם ב' :  חווית משפחת הקרבן
אולם ג' :  מקומו של הרב בקהילה בהתמודדות הפגיעות בקהילה

11:10 מושב שלישי

אולם א' : מחדר מיון למחלקות מקצועיות – מבט לדרכי טיפול בעולמם של הנפגעים
אולם ב' :  תוכניות מוגנות במסגרות החינוך.
אולם ג' : חובת הדיווח ופעילות ועדות הפטור.

12:00 הפסקה – שיח פנימי בין משתתפי הכנס

12:30-13:20 מושב רביעי

אולם א' : מפרספקטיבה של הילד המעורב – קונפליקט הנאמנויות,
הקושי בהתמודדות מול הקודים השונים

אולם ב' : אני פוגע ורוצה טיפול
אולם ג' : מקומם של מנהלי המוסדות בתחום הטיפול

13:30 מושב חמישי פאנל מרכזי

– סוגיית טיפול בפגיעות במגזר החרדי

מבט של מנהלי מחלקות, שלוחי הציבור, מנכ"לים של ארגונים ונציגי רשויות מקומיות.
14:30 תפילת מנחה וארוחת צהריים

15:15 מושב סיום

מתגייסים למניעה וצמצום התופעה

16:00 שולחנות עגולים

משרדי ממשלה, רשויות, מנהלי מוסדות, אנשי מקצוע, נציגי בתי חולים קופות חוליםשום וכיבוד קל

* יתכנו שינויים בתוכן ובלו"ז

המלצות וכתבות עלינו

Save the date

הכנס יתקיים בתאריך

01.04.2019
כ"ה אדר ב' תשע"ט

מרכז הכנסים מלון גני ירושלים

ליצירת קשר:

להצטרפות ושיתופי פעולה של גופים נוספים ניתן ליצור קשר עם דב שטראוך 052-453-313-2