יוזמה חברתית של:

בשיתוף עם:

Save the date

לכנס הקרוב "להקשיב לקשב"

15.07.2019
י"ב תמוז תשע"ט

מרכז הכנסים מלון רמדה ירושלים

חזון ומטרות

נוער בסיכוי היא קואליציה של כל העוסקים בתחום טיפול בבני הנוער במגזר החרדי.
מבנה השבטי של המגזר החרדי כולל תתי המגזרים מחייב התערבות של גוף מאחד ובלתי תלוי על מנת לספק
טיפול מקצועי ונטול אינטרסים והשפעות חיצוניות ופועל במטרה לתכלל את כל תחום נוער בסיכוי.

נוער בסיכוי מעניק מסגרת ארגונית ומקצועית רב-תחומית לכל העוסקים בנוער בסיכוי במגזר החרדי במטרה
לקדם את הטיפול בבני הנוער ולהשפיע על משרדי ממשלה וקובעי מדיניות.
> נוער בסיכוי מאפשר לקהילה החרדית לקדם את עצמה בתחום הטיפול בבני הנוער
> נוער בסיכוי פועל לקידום הטיפול המקצועי, ההסברה וקביעת אמות מידה מקצועיות.
> נוער בסיכוי מתווך ידע מקצועי בין גופים העוסקים בתחום.
> נוער בסיכוי לא גוף מפעיל אלה הוא גורם נטרלי הפועל ללא שייכות אירגונית, פוליטית ותת מגזרית.
> נוער בסיכוי שואב את הכוחו מאחדות השטח סביבו.
> בראש נוער בסיכוי עומדת ועדת היגוי המורכבת מטובי ובכירי אנשי המקצוע בתחום במגזר החרדי
ההון האנושי המיוחד של ועדת ההיגוי הוא גורם מרכזי בקיום של נוער בסיכוי.
> נוער בסיכוי פועל בתאום ובהכוונת גדולי ישראל.
> נוער בסיכוי פעול מתוך מטרה להעצים את כל תחום טיפול בבני הנוער במגזר החרדי.

שולחנות עגולים

בהמשך לדיונים של השולחנות העגולים שהתקיימו בכנס נוער בסיכוי הראשון.

דיון מקצועי לעיצוב מדיניות בהשתתפות נציגי משרדי ממשלה מנהלי מוסדות מנכ“לי ארגונים ואנשי מקצוע.
שולחנות העגולים בהנחיתו של הרב גבריאל כהן יו“ר ועדת ההיגוי של נוער בסיכוי ובאירוח של משרדי ממשלה.
שולחן עגול בהובלת משרד הרווחה ובניהולה של גב‘ אלין אלול סמנכ“לית משרד הרווחה
שולחן עגול בהובלת משרד החינוך ובניהולה של גב‘ רות אלמליח מנהלת המחוז החרדי במשרד החינוך
שולחן עגול בהובלת משרד המשפטים ובניהולה של עו"ד מיכל גולד מתאמת בין משרדית לנוער משרד המשפטים

ועדת ההיגוי ודוברים

הרב יוסף גרליץ מנהל הקשיבה ופרויקט חנוך בעירית בני ברק
הרב אילן קוסמן מנכ"ל שלבים
הרב ברוך רקובסקי ראש מוסדות בלומנטל
הרב ברוך צבי גרינבוים ראש ישיבת דרך ה'
הרב שמואל מילר ראש מוסדות "מבקשי" "ומרכזי דעת"
הרב שלמה ריין יועץ חינוכי ומרבני לב שומע
מר חיים ליפא יועץ אירגוני אסטרטגי לחדשנות יזמות ומניהגות
הרב אשר מלמד מנכ"ל אגודת היועצים והמטפלים במשפחה בישראל
הרב משה וויס יו"ר אינטרנט רימון ומייסד נטספרק
הרב אלי יעקבי מנהל פרוייקטים יד אליעזר
הרב חיים דיין עו"ס קליני קצין מבחן נוער דוקטורנט ויו"ר מכון הקשב
הרב בניהו טבילה מפקח על יסודי במחוז החרדי משרד החינוך
הרב דן טיומקין מנכ"ל משותף בעמותת ביחד וארגון מענה
הרב מיכאל נכטיילר יו"ר איגוד המטפלים החרדים
הרב פרץ ורטהיימר מפקח ביקור סדיר מחוז החרדי משרד החינוך
הרב בניהו דביר יו"ר מרכז תל"ם
הרב מיכאל ליבוביץ מנהל המגזר החרדי אורט ישראל

הרב יוסי רואש עוזר אישי הרב יצחק דוד גרוסמן
ד"ר אבידן מילבסקי חוקר ומטפל בבני נוער המחלקה למדעי התנהגות אוניברסיטת אריאל
גב' אילני אבבה קמפינו ראש תחום כפרי נוער ופנימיות משרד לביטחון הפנים
ד"ר שמחה שצסנר פסיכולוג ומנהל מכון מטרה
מר נפתלי יעב"ץ ראש מטה ומנהל תחום פרויקטים מנהל סיוע לבתי משפט ותקון משרד הרווחה
הרב אלי אמסלם מנכ"ל כיוון נוער
גב' דגנית פחימה מנהלת מחלקה בכירה לספורט חרדי MA בניהול סכסוכים בוגרת תכנית "מעוז"
הרב אודי עטיה מנכל ארגון כיוונים לחיים
גב' מיכל גולד מתאמת בין משרדית לנוער משרד המשפטים
הרב יונתן עוזרי מפקח חינוך טכנולוגי משרד החינוך
ד"ר פלורה מור ראש תחום חינוך אשלים ג'וינט אשלים ראש פיתוח מיזם אליך ובניך
הרב אלישיב נפחא חבר ועדת הרבנים לעיני רווחה ומנהל קורת הגג מבשר טוב בעמותת אותות
הרב אברהם ישעיהו שטרן מנכ"ל קרית בנות
הרב ישראל הנאו מנכ"ל אם הבנים
גב' רבקה נהרי מנהלת ארגון "לבנות חינוך"
גב' שני בן שימול מנהלת אירגון בנותינו

ועדת ההיגוי ודוברים

הרב יוסף גרליץ מנהל הקשיבה ופרויקט חנוך בעירית בני ברק
הרב אילן קוסמן מנכ"ל שלבים
הרב ברוך רקובסקי ראש מוסדות בלומנטל
הרב ברוך צבי גרינבוים ראש ישיבת דרך ה'
הרב שמואל מילר ראש מוסדות "מבקשי" "ומרכזי דעת"
הרב שלמה ריין יועץ חינוכי ומרבני לב שומע
מר חיים ליפא יועץ אירגוני אסטרטגי לחדשנות יזמות ומניהגות
הרב אשר מלמד מנכ"ל אגודת היועצים והמטפלים במשפחה בישראל
הרב משה וויס יו"ר אינטרנט רימון ומייסד נטספרק
הרב אלי יעקבי מנהל פרוייקטים יד אליעזר
הרב חיים דיין עו"ס קליני קצין מבחן נוער דוקטורנט ויו"ר מכון הקשב
הרב בניהו טבילה מפקח על יסודי במחוז החרדי משרד החינוך
הרב דן טיומקין מנכ"ל משותף בעמותת ביחד וארגון מענה
הרב מיכאל נכטיילר יו"ר איגוד המטפלים החרדים
הרב פרץ ורטהיימר מפקח ביקור סדיר מחוז החרדי משרד החינוך
הרב בניהו דביר יו"ר מרכז תל"ם
הרב מיכאל ליבוביץ מנהל המגזר החרדי אורט ישראל

הרב יוסי רואש עוזר אישי הרב יצחק דוד גרוסמן
ד"ר אבידן מילבסקי חוקר ומטפל בבני נוער המחלקה למדעי התנהגות אוניברסיטת אריאל
גב' אילני אבבה קמפינו ראש תחום כפרי נוער ופנימיות משרד לביטחון הפנים
ד"ר שמחה שצסנר פסיכולוג ומנהל מכון מטרה
מר נפתלי יעב"ץ ראש מטה ומנהל תחום פרויקטים מנהל סיוע לבתי משפט ותקון משרד הרווחה
הרב אלי אמסלם מנכ"ל כיוון נוער
גב' דגנית פחימה מנהלת מחלקה בכירה לספורט חרדי MA בניהול סכסוכים בוגרת תכנית "מעוז"
הרב אודי עטיה מנכל ארגון כיוונים לחיים
גב' מיכל גולד מתאמת בין משרדית לנוער משרד המשפטים
הרב יונתן עוזרי מפקח חינוך טכנולוגי משרד החינוך
ד"ר פלורה מור ראש תחום חינוך אשלים ג'וינט אשלים ראש פיתוח מיזם אליך ובניך
הרב אלישיב נפחא חבר ועדת הרבנים לעיני רווחה ומנהל קורת הגג מבשר טוב בעמותת אותות
הרב אברהם ישעיהו שטרן מנכ"ל קרית בנות
הרב ישראל הנאו מנכ"ל אם הבנים
גב' רבקה נהרי מנהלת ארגון "לבנות חינוך"
גב' שני בן שימול מנהלת אירגון בנותינו

פורומים

פורומים מקצועיים רב תחומים שיעסוקו במיפוי וניתוח ממדי תופעת הנוער המנותק ובהעלאת המודעות בקרב מקבלי ההחלטות ושאר הגורמים הרלוונטיים – רבנים, גורמי חינוך, אנשי מקצוע, חברות וארגונים.

מטרת הפורומים

איגום שותפיות ומשאבים, עידוד יוזמות ומסלולי התערבות חינוכיות למניעת התופעה.

פורום רשויות מקומיות
הרשות המקומית כצלע מרכזי בטיפול בבני הנוער, מפגש של כל העוסקים בתחום בקרב
הרשויות המקומיות החרדיות והמעורבות בהשתתפות נציגי משרדי ממשלה.
פורום ראשי ישיבות
מפגש בהובלת ראשי הישיבות העוסקים בתחום יחד עם כל נציגות ראשי ישיבות
הכלליים במטרה לקיים הסברה ולמניעת נשירה.
פורום מוסדות
איגוד כל המוסדות העוסקים בתחום במטרה לבנות חזית אחידה מול מקבלי ההחלטות
ולגרום לשיפור התקציבים ולקדם פתיחת מוסדות חדשים.
פורום הורים
המטרה להשמיע בקרב כל המערך של נוער בסיכוי את קול ההורים המהווים גורם מרכזי
ומשמעותי בכל הליך הטיפול של בני הנוער.

מדברים על "נוער בסיכוי"

מדברים עלינו

כנסים וימי עיון

תקציר: לאתר ולטפל ברמה המקצועית ביותר בילדים שלנו, הפרעת קשב מבעיה שיש לפתור להזדמנות שיש למנף. הפרעה קשב ברפואה טיפול תרופתי בעד ונגד, הפרעת קשב במשפחה ובקהילה, סוגיות חינוכיות, סוגיות טיפוליות.
מטרות: לאפשר לאנשי חינוך לקבל את הכלים הנדרשים להתמודד עם התופעה
קהל יעד: אנשי חינוך, מחנכים ומחנכות, מנהלים ומנהלות מוסדות חינוך, רופאים, אנשי מקצוע, מטפלים. ראשי ישיבות קטנות.

תקציר: תלמידות רבות מחביאות מתחת למעטה דק כאב וקושי שעלול להתגבר לכדי נפילה ומשבר חס וחלילה. חובתנו לעשות הכל שתלמידה לא תיפול כי לא היינו שם בשבילה. בידינו לפתח יחד מענה מערכתי משמעותי שיעניק רשת ביטחון לבנות.
מטרות: מיועד להציף כלים לטיפול בתלמידות מתמודדות בבתי הספר ובסמינרים.
קהל יעד: נשות חינוך, מטפלות, עובדות סוציאליות, עובדות שרותי רווחה.

תקציר: פגיעות במחננו זה תופעה מצויה, עלינו מוטלת האחריות להציף את הבעיה בקרב האנשי חינוך והורים,
מטרות: להנגיש שירותים ומעטפת טיפולית , לספק כלים לאיתור וזיהוי התופעה, לגרום לבניית תכניות מוגנות מותאמות למגזר החרדי במוסדות ובקהילה, לשפר את אופן הדיווח לרשויות החוק ולרבנים המוסמכים.
קהל יעד: מחנכים, מנהלים, יועצים, מטפלים, אנשי מקצוע, ראשי ישיבות, ורבני קהילות

תקציר: נושא בריאות הנפש במגזר החרדי הפך להיות גלוי בשנים האחרונות. הדבר מחייב את כל העוסקים בתחום לייצר סטדדרט של טיפול בנושא כה רגיש הנוגע אל לב הציבור החרדי. ודורש מגדולי הדור, רבנים מנהיגי הציבור ואנשי החינוך לטפל בעומק הבעיה.
מטרות: לעלות את המודעות בצורך לטיפול מקצועי לצד רגישות יתר לאור אורח החיים המיוחד של המגזר החרדי.
קהל יעד: אנשי מקצוע, מנהלי ארגונים שבתחום, מטפלים, יועצים, עו“ס, רבנים, רופאים, עובדי רווחה ברשויות.

"הִנְּנִי יִסַּד בְּצִיּוֹן אָבֶן אֶבֶן בֹּחַן פִּנַּת יִקְרַת ..."

"...ולמען חינוך בדרך התורה של בני הנוער היקרים שלנו. נתאספנו יחדיו לתשועה ברוב יועץ, למען נוער בסיכוי, שנזכה לגדל בנים ובני בנים,..."

ספר נוער בסיכוי

לצפיה בספר לחצו על ההדמיה

יצירת קשר:

  • noarbesikuy@gmail.com
  • מנהל "נוער בסיכוי" - דב שטראוך 0524533132

כתבו לנו: